5 1

Det är här där är. Blandteknik, 2013

Visat på Galleri Jr. Linköping.