detalj3 detalj2 detalj1 detalj4

Fallet. Blyerts och akryl på papper 160 x1 50 cm. 2010

Helbild och detaljutsnitt.