Projekledning för Sofia Hultins konstprojekt I´m every lesbian i Norrköping och Boxholm. Med stöd från Regionförbundet Östsam.