Ljudpromenaden är ett ljudverk som ska lyssnas på och upplevas på en bestämd promenadsträcka på området Sylten i Norrköping. Under de 14 minuter ljudklippet pågår förflyttas besökaren i både tid och rum. Mellan promenadens start- och slutpunkt får besökaren möta dagens Sylten och det Sylten som författaren Moa Martinson upplevde 1906 då hon arbetade som smörgåsnisse på Konst- och industriutställningen som hölls på platsen. Ljudpromenaden tar avstamp i Moa Martinsons roman Kungens rosor och är ett litterärt, konstnärligt och historiskt verk som på ett poetiskt sätt söker undersöka upplevelsen och berättelserna av en plats.
Ljudverket fanns på Norrköpings stadsmuseum under sommaren 2011. Mer information finns via länken: ljudpromenad.wordpress.com.

Ljudet ska upplevas på plats, genom hörlurar för att ge en tredimensionell ljudupplevelse.