Illustrationer till utdrag ur boken Lösa förbindelser, red. Jenny Wrangborg (Leopard förlag)

i Fria Tidningen nr 80/81, 2017.